Get Involved

Bekering

Sta je op het punt om Jezus aan te nemen?

Om God definitief in je hart te sluiten?

Heeft Gods woord jou zo geraakt dat je oude leven achter je wilt laten en een leven te leiden met God als centraal middelpunt?

Dan:….

Welke stap volgt dan?

 

ContactBijbelstudie

Bekeren en dan?

Kom je al in gemeente? Vraag dan of de leiders met je willen bidden.

Heb je geen gemeente en God roept je nu ga dan naar Jezus in gebed en leg al je zonde af.

Is er iemand bij jou die in Jezus gelooft? Laat diegene je dan helpen met je gebed.

Ben je alleen en je weet niet hoe te bidden?

Hier is een gebed dat je kan bidden:

‘Vader in de Hemel dank U dat U mij tot U wilt nemen met al mijn zonde en ongerechtigeheden.

Vandaag heb ik het besluit genomen U te volgen en U in mijn leven toe te laten, daarom Vader vergeef mij mijn zonde en ongerechtigheden en vernieuw mij binnenste met Uw glorie en heerlijkheid. Neem weg de duisternis en vul mij met Uw licht. Laat de Heilige Geest in mij wonen, zodat ik vrij en als een nieuwe schepping voor U kan staan.

Dank U wel Jezus dat U in mijn leven bent.

 

Amen’

 

Dit gebed is een richtlijn welke je kan bidden. Het gaat er om dat je je zonde door God laat vergeven en dat je God toelaat in je leven door de deur van je hart open te zetten.

 

Het klinkt eenvoudig en dat is het ook. Om tot geloof te komen kost het je niets

Bekeerd en dan?

Heb je je bekeerd?

Dan zegt Paulus in:

Romeinen 10

10Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer, worden we gered. 11En in de heilige boeken staat ook: “Iedereen die in hem gelooft, zal gered worden”.

Dat is je redding door het geloof voor het eeuwige leven.

Om dit mooie nieuwe leven niet te verliezen komt de volgende stap en dat je is te laten onderwijzen in Gods woord.

Dat doe je niet door alleen deze website te lezen en te volgen, de Bijbel te lezen, online een preek te zien en te beluisteren.

Je dient actief opzoek te gaan naar een plek waar je je veilig en op je gemak voelt om het Woord persoonlijk aan je te laten uitleggen. Dat zijn apostelen, herders, leraars, evangelisten, profeten, oudsten, diakenen, oftewel door hen die geroepen zijn op Zijn woord te onderwijzen en uit te leggen aan hen die onderwezen dienen te worden.

Om in contact tekomen met hen die geroepen zijn door God, is het goed om opzoek te gaan naar een gemeente/kerk die aansluit bij jou als persoon.

Of ga naar de contact en stuur een bericht.

Dat geldt ook voor oprechte vragen over bekering.

Wat volgt

Welke stappen maak je dan?

Vervolgstap

Bijbelstudie

Connectie maken

Dopen

Gemeente zoeken

Evangeliseren

Bidden

Geef aan God

Redding brengen

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights