DOPEN

Dopen?

Heb je Jezus aangenomen en ga je een volgende stap zetten in het geloof?

 

Dan is dopen de volgende stap in je geloofsleven.

Ben jij er klaar voor om je oude ik te begraven en op te staan in je nieuwe ik?

Dan:….

 

ContactBijbelstudie

Dopen en dan?

Na je bekering ga je de Bijbel (anders) lezen en lees je dat ook Jezus zich liet dopen door Johannes

Mattheüs 3

15Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

16En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

17En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Of zoals de kamerheer in 

Handelingen 8

35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

Wat betekent dopen?

Zoals je hiernaast uit de Bijbel kan lezen is het Bijbels en eigenlijk een opdracht om je te laten dopen door onder dopeling in het water. Dit volledig onder gaan in het water is een openlijke getuigenis aan de wereld en Satan dat jij geen kind meer van de wereld bent, maar dat Jezus, Jehovah, JHWH toebehoord. Dat je kind bent van de enige levende waarachtige God.

Door je te laten dopen ga je eigenlijk je oude ik begraven in het watergraf om vervolgens uit de dood op te staan samen met Christus. Dit is jou uiterlijke kruiziging van het oude lichaam om daarna op te staan in het nieuwe lichaam van en met Christus. Je bent dan witter gewassen dan sneeuw.

Door deze stap te zetten heb je de volgende stap van je behoudenis gezet. Je redding om het eeuwige leven met God te ontvangen.

Is het dan klaar bekeren en dopen?

Nee dan begint eigenlijk je reis met Jezus waarin niet meer jij de zeggenschap hebt, maar God. Door voor je te laten bidden om de Heilige Geest te ontvangen is de connect met God compleet. Je staat nu weer in contact/relatie met God om Zijn stem te horen en te verstaan.

Kortom de weg met Jezus staat open en jij hoeft alleen maar deze weg te bewandelen in geloof en waarheid met het vertrouwen in de Heer.

 

Wie zegt dat geloven moeilijk is?

Wat volgt

Welke stappen maak je dan?

Vervolgstap

Bijbelstudie

Connectie maken

Wandel met Jezus

Gemeente zoeken

Evangeliseren

Bidden

Geef aan God

Redding brengen

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights