Hoeveel is het Evangelie (jou) waard?

 

Hoeveel is het Evangelie (jou) waard?

Oftewel wat mag het geloof/het
evangelie jou kosten?

Openbaring 21:6b’Wie
dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des
levens’

Jesaja 55:1’alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder
prijs, wijn en melk’ (HSV)

 

(HTB)’Is er iemand die dorst heeft? Kom dan
maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat  wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis!’

 

Hier spreekt Jezus over het Evangelie, het
water des levens, Gods woord, waar Hij over zegt dat het Evangelie ontvangen je
niets kost.

 

Een glas wijn of een beker melk kost je geld als je dat wilt drinken. We betalen zelfs voor het water.

 

Paulus zegt daar zelf over in:

2
Korinthe 11:7b
aangezien ik u het Evangelie Gods om niet
verkondigd heb?’

Daar zegt Paulus dat hij niets heeft gevraagd
om het Evangelie te verkondigen, te brengen.

Het evangelie kost je dus niets en mag ook
niets kosten. Want God heeft het ons gegeven zoals Hij ons ook alles op aarde
heeft gegeven.

Wat op aarde aan ons gegeven is heeft ons ook
niets gekost. Echter de duivel is er geld voor gaan vragen door op onze wil in
te spelen en ons zo te verleiden tot ruilen, handelen en zaken doen, want zei God niet dat wij moesten gaan werken toen Adam en Eva in de zondeval waren gekomen?

De duivel heeft de mammom (ons geld en bezit)
tot een afgod gemaakt. De boze gebruikt het werk en het geld/bezit ten slechte ipv het goede. Want is niet alles van God?

Lucas 18: vanaf 18 de rijke jonge man. Lees dit gedeelte en plaats dit dan in jouw leven.

De duivel heeft er voor gezorgd dat wij
afhankelijk zijn geworden van de mammom. 

Is ruilen, handelen en zaken doen dan verkeerd?
Indirect wel. Kijk maar naar het spreekwoord van ruilen komt huilen.

Want waarom zouden wij gaan ruilen, handelen en
zaken doen als God ons al alles heeft gegeven? Wij hebben immers toch alles wat
Hij ons gegeven heeft. 
Want in Mattheüs 6 staat namelijk dat God voor je zorgt.

 

Dus waarom zouden wij dan iets vragen voor het Evangelie?
Het is de samenleving, onder de invloed van de boze, die ons er toe aanzet om
hierin mee te gaan. Gaan wij er niet in mee dan wordt het soms onhaalbaar om
het Evangelie te delen. We hebben oa. geld nodig om het verkondigen mogelijk te
maken. Maar prijs God dat niets bij Hem onmogelijk is, dus lukt het ons niet om het Evangelie te brengen door de beperkingen die worden opgelegd door de boze in de vorm van financiën of regels, dan hebben wij een soevereine God die dit alles ombuigt. Kunnen wij niet aan financiën komen, dan zorgt God daar voor. Kunnen wij door de ingestelde regels niet weg of reizen dan zorgt God er voor dat er een oplossing is om wel weg te kunnen en te reizen.

Zo huren we een gebouw om te kerken, omdat het niet van ons
is en diegene die het verhuurd er geld voor wilt hebben als wij het willen
gebruiken. Ook als wij een eigen gebouw zouden hebben is er geld nodig voor
aanschaf en onderhoud, want er zijn te weinig Christen in Nederland die om niet
geld geven of hun diensten aanbieden om zo de Gemeente van God hier op aarde te
helpen en het mogelijk te maken dat het Evangelie verder wordt verkondigd.

In:

Lucas 16:9 (SV)’En Ik zeg u: Maakt uzelf vrienden uit de
onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen
in de eeuwige tabernakelen.’

(HTB) ‘U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden
mee. Als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal Hij u
liefdevol opnemen’

Hier helpt God ons om met de mammom om te gaan op een
juiste wijze.

 

Dit is een voorbeeld van wij zijn in de wereld, maar niet
van de wereld.

Want wat heb je aan je bezit als je naar het nieuwe
koninkrijk van God gaat?

Hecht daarom geen waarde aan geld en bezit en gebruik het
om het te delen met andere die het niet hebben of kunnen gebruiken terwijl het
misschien bij jou staat te verstoffen.

Als we de mammom kunnen loslaten maakt Jezus de weg voor
ons vrij en zal Hij ons geven wat wij maar nodig hebben om het werk in Zijn
koninkrijk hierop aarde te kunnen doen. Het gaat dus niet om zelfverrijking,
maar om als rentmeester om te gaan met wat God ons gegeven heeft. Zoals God
Adam al in Genesis de opdracht gaf om te zorgen voor het paradijs. Want wat is
er meer nodig dan een paradijs?

Later na de zondeval vraagt God of wij een deel van wat wij van Hem hebben gekregen aan Hem terug te geven uitgehoorzaamheid en rentmeesterschap.

Maleachi 3:10 (SV)’Brengt al de tienden in het
schathuis, opdat er spijs is in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de
HEERE der heerscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels,
en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.’
 

Wat een belofte. Heb jij God hier al eens in beproefd? Want God zegt ook ‘beproef Mij’

 

Maar als we nu terug gaan naar de vraag hoeveel is het evangelie (jou) waard, dan kunnen we hieruit de conclusie trekken dat het niets waard
is als we het in geld uitdrukken. We krijgen het levende water zelfs gratis en
voor niets. Wat een geweldige God hebben wij. Hij geeft ons alles om niet, oftewel God geeft ons alles wat wij nodig hebben voor niets. Lees Mattheüs 6 vanaf 25. Wordt hier gesproken over de kosten van onderhoud?

Er is hier echter wel een kanttekening bij, want wil je
het Evangelie behouden dan kost het je alles.

 

Uh? Om het te krijgen kost het je niets en om het te
behouden kost het je alles. Dat klinkt als het bekende addertje onder het gras.
Oftewel de duivel ligt in het gras op ons te loeren om ons te laten struikelen.
Kijk nog eens naar de rijke jongeling in Lucas 18 vanaf 18, want daarin zegt Jezus wil je mij
volgen dan kost het je alles. Je hebt geen bezit nodig en alles wat je bezit
zal je delen. Dat zie je ook terug bij de eerste gemeente waar alle
gemeenteleden hun bezit verkochten en de opbrengst met elkaar deelde om zo voor
elkaar te zorgen en bij elkaar te wonen. Lees Handelingen 2. Na de (korte) preek van Petrus kwamen 3000 tot geloof en daar startte de eerste gemeente waar iedereen zijn bezit verkocht en de opbrengst met elkaar deelde.

Dat is wat je ook terugvindt in het systeem van communes. Alles
zullen we samen delen. Alles? Nee, niet alles, want als het gaat om het
huwelijk en het gezin dan komt dat alleen God toe. Het huwelijk deel je niet
met een ander. Daar is Gods woord erg duidelijk over. In Leviticus zijn daar de
geboden die tot uitvoer zijn gebracht met de sancties die daarbij horen en veel
overtredingen hebben dan de dood tot gevolg. God neemt het huwelijk en het
gezin bloedserieus. Want het gaat om het bloed van het volk en daar wil God
geen verontreiniging in, want wij zijn het uitverkoren volk (geworden). Ook Paulus zegt daar het eea over in oa. Efeze 5 vanaf 22

 

Terug naar wat het je kost.

Wil je God echt dienen en wil je Hem echt behagen?

Lucas
9:23
 (SV)’Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.’

(HTB) ‘Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: “Wie
bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag
zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Wil je het Evangelie ontvangen? Dan kost het je helemaal
niets. God verbied het je om er geld voor te vragen. Twijfel dan ook als je
naar samenkomsten gaat en er wordt om geld gevraagd voor entree of voor het mee
betalen in de kosten van wat het gekost heeft. Want dan is het de vraag gaat
het om God of om het vullen van de eigen zak, want ook hierin zal de duivel het
niet laten een zaadje van zijn zaad te planten. Dat er op een dergelijke gelegenheid een offer wordt gevraagd is goed, want dan geef jij wat jij denkt dat goed is op dat moment voor wat je van God hebt ontvangen en omdat je deze gelegenheid steunt.

Laatst zag ik een uitnodiging van meerdere dagen met heel veel sprekers uit het buitenland en het wordt in een beste locatie gehouden, maar toch. Ik snap dat een dergelijk evenement geld kost en dat er ook kosten gemaakt worden om het te organiseren en er naar toe te komen, maar waar is dan je vertrouwen in God als je ook nog onderscheid gaat maken in kaarten die je kan aanschaffen om binnen te komen. Waarom heb je een gewoon kaartje en een vip arrangement. Hiermee maak je direct een scheiding in wie is meer belangrijker en wie niet. Dat is werelds en niet van God. Riep God geen tollenaars en hoeren om Hem te volgen en maakte Hij geen discipelen? Waarom zal je met geld je stoel kopen op de voorste rij en je dan mogen mixen met de sprekers. Wie is belangrijker God of jij? Nogmaals dit soort evenementen houden kost geld, maar dat betekent niet dat je dat vooraf als een vorm van gift vraagt, maar dan wel gaat categoriseren wat je gift betekent voor je plaats in de zaal. Dat is niet Bijbels en juist. Opwekking daarentegen is een jaarlijks evenement waar je gratis naar toe kan, behalve als je met een tent oid komt, dan betaal je verblijfskosten en dat is wat anders dan dat je betaalt om toegang tot het evenement te hebben. Daar wordt op verschillende momenten een offer opgehaald en kenbaar gemaakt wat je ze ophalen en wat ze eventueel nog missen en dan nog blijkt op de laatste dag dat het altijd volledig betaald kan worden. Dat is een betere en andere manier om het Evangelie te bekostigen, omdat het helaas niet anders kan. Je kan ook zeggen ik betaal alles zelf en wat er dan binnenkomt is een zegen van God. Dus draai het om. Vraag geen geld voor je Evangelie en kost het organiseren geld dan zal God voorzeker voorzien. Daar is Hij overduidelijk in. 

Oftewel het is wel correct als er om een collecte wordt gevraagd om
het werk te ondersteunen en dan is het aan jou wat en hoeveel jij wilt geven om
het werk te steunen. Hou dus hierbij Maleachi 3:10 in het achterhoofd.

 

Tot slot is het wel zo dat als je alles aan God hebt
gegeven en jij je volledig van Hem hebt afhankelijk gemaakt en je hebt je zelf
volledig verloochend en onderworpen aan Zijn woord, dan zal jij meer dan rijke
beloond worden. Dat kan hier op aarde al om zo God nog meer van dienst te zijn, want ook hier op aarde zal God je al zegenen met wat jou toekomt. Maar het gaat eigenlijk op wat je mag ontvangen als je naar Zijn Hemelse koninkrijk gaat. Dan krijg je voorzeker je Hemelse beloning en dat is
eigenlijk het allerbelangrijkste. Want wat heb je aan schatten op aarde als je er niet meer bent?

Hierop aarde worden wij door God gebruikt om Zijn werk op
aarde te doen en daar kunnen we gebruik maken van de mammom, maar we moeten het ons niet toe-eigenen. Je volledig overgeven aan God en zijn weg volgen is de enige
manier om gered te worden en om vrij te komen van je aardse bestaan.

 

Leven met God geeft je kracht, rust, wijsheid, inzicht,
geduld, een positieve houding en liefde naar je naaste toe, het verlicht je
verstand en veranderd jou hoe je in de wereld om je hen die niet veranderd ten goede. Sta in de autoriteit die God heeft vrij gezet voor jou en claim jou deel welke God voor jou heeft apart gezet. Wees niet bescheiden, maar claim het in de geest en niet in het vlees.

Wat ik wel eens zeg in een preek als ik een rode Ferrari zou rijden is dat dan voor mij zelf om mee te pronken of is dat om de aandacht te trekken voor God om zo het Evangelie te verkondigen? Oftewel als ik een rode Ferrari zou nodig hebben om het Evangelie te brengen ,dan zal ik deze krijgen van God om te gebruiken, maar niet om de mooie sier te maken. Dus wat jij aan God vraagt is aan jou, maar bedenk dat God jou geeft waarvan Hij denkt dat jij het nodig zal hebben.

Is het makkelijk om te leven zoals Jezus leefde? Nee, dat niet, want zoals Paulus zegt in:

1 Timotheüs 6:12 (SV)’Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige
leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor
vele getuigen’

(HTB) ‘Span je in voor de goede wedloop van het geloof en
behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen en daarover heb
je voor vele getuigen een krachtige getuigenis afgelegd.’

Wees gezegend met deze bemoediging en misschien vermaning, maar heb het gelezen ter opbouw en zegen om navolger van Jezus te zijn en Zijn opdracht te doen volgens Mattheüs 28:19


Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights