Who do you say I am? (Wie zeg jij dat ik ben?)

Who do you say I am?!

Wie zeg jij dat Ik ben?

Exodus 3:14

En God zei tegen Mozes: ik ben die ik
ben. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij naar
u toe gezonden.

In dit vers staat er YHWH wat uit het Hebreeuws wordt vertaalt met Ik ben.

 

Dat
is wat God zegt over zichzelf in Exodus 3:14.

 

Dat
doet God om zich opnieuw voor te stellen aan een gevluchte misdadiger die 40 in
de woestijn loopt van God heeft gehoord, bij een familie terecht is gekomen die
God dienen en weet dat hij bij Zijn volk hoort. Bedenk dat God 400 jaar niets
van zich heeft laten horen, dus ja wie is God?

Denk ook aan de vraag die Jezus de discipelen stelde in Lukas 9:20Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus van God.

Of
zoals jij nu de vraag mag stellen aan jou zelf, wie zeg jij dat Ik ben?

Dat
is een vraag die wij ons Christenen zeker moeten stellen om onze relatie met
Hem invulling te geven.

 

Als
God zelf had gevraagd wie ben Ik, dan was het snel klaar. Het antwoord is dan,
lees Genesis
1:1 tot Openbaringen 22:21 In het begin schiep God de aarde
en de genade van
onze Heer zij met u allen. Amen.

Of
zoals Johannes schrijft in Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij
God en het Woord was God

 

Oftewel
dan was het genoeg om te zeggen lees de Bijbel van kaft tot kaft en je weet wie
Hij is.

 

Zoals
de teksten zeggen, dus dat God was, is en altijd zal blijven wie Hij is, omdat
Hij is dat Hij is.

 

Maar
dat is wat God over zichzelf zegt en kwijt wil aan ons, want God kan zich niet
volledig aan ons openbaren, dat gaat ons verstand te boven. 

De vraag blijft echter wat zeg jij
over God?

Nu komt het erop aan wat geloof jij over wat er geschreven staat in de Bijbel?
Hoe lees jij de Bijbel? In hoeverre heb je geloof in de Bijbel? Geloof jij de Bijbel en in de Bijbel?

 

Allereerst zegt Paulus hier iets over in 2
Korinthe 3:6 HSV

Hij heeft ons namelijk
bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter,
maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Als
jij de Bijbel leest naar de letter dan lees jij het als een boek met woorden waar
jij je eigen interpretatie aangeeft. Je laat de woorden leven naar jouw fantasie
en inbeeldingsvermogen met je wereldse geest.

Lees
jij de Bijbel met de Heilige Geest, dan gaat het goddelijke geestelijke
inbeeldingsvermogen werken en die geeft een ander beeld dan wat wij met ons
verstand in het natuurlijke kunnen bedenken.

Dus
als Christen ben ik niet klaar door te zeggen; ik heb en dien een levende God,
want Hij is zoveel meer dan dat.

Kijk
maar eens naar Zijn namen die God heeft. Elke naam heeft weer een andere
betekenis en kenmerk van wie Hij is.

Dat
betekent dat God zo groot is in wie Hij is dat het eigenlijk niet te
beschrijven is wie Hij is. Om hem te kennen daar zullen wij een eeuwigheid voor nodig
hebben.

De vraag kan ook gesteld worden, kunnen wij God wel zien?

De
Bijbel zegt in
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in
de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Of

1 Johannes 4: 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als
wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt
geworden.

Johannes
doet een poging om Hem te beschrijven, omdat Hij een glimp mocht zien in de Geest, wat hij beschrijft is het volgende in
Openbaringen 4:
3En Hij Die daar zat, zag eruit als
de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die
eruitzag als een smaragd.

Mozes
vroeg of hij God mocht zien op de berg Sinaï en daar zei God dat wij mensen Hem
niet kunnen aanschouwen. God antwoord in
Exodus 33:20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn
gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’

Dat
wij Hem niet kunnen zien komt door onze zonden die wij bij ons dragen door de
vloek die de 1e Adam over ons heeft laten komen. Maar door de komst
van de 2e Adam zijn wij van de zonde vrij en onder de genade. Zo
kunnen wij wel tot Hem komen en Hem zien in de Geest. Althans Johannes heef een
glimp van Hem gezien toen Hij de openbaring kreeg en zelf dat kon hij niet
beschrijven.

 

Maar
terug naar de vraag wie zeg jij dat Hij is?

Als
jij nu op dit moment mag vertellen dat God, God is, oftewel de Ik ben er is, wat zeg
jij dan?

Ga
je de Bijbel citeren om Hem te omschrijven of ga jij met je gevoel Hem
beschrijven en uitleggen of ga jij met je geest uitleggen wie Hij is?

Bij
het citeren van de Bijbel gebruik je de woorden die andere hebben opgeschreven door
de Heilige Geest, maar deze woorden laten nog steeds ruimte voor eigen
interpretatie, want God zegt dat Hij niet gezien kan worden.

Als
je God met je gevoel gaat beschrijven dan ga je God niet die eer geven die Hij
verdient, omdat je vlees gevoed door de wereld een ander beeld heeft van God
dan wie Hij werkelijk is.

Neem
bijvoorbeeld het boek de Shack waar God als een stereotype negroïde vrouw wordt
beschreven.

Ga
je God beschrijven vanuit de geest met hulp van de Heilige Geest dan kom je tot
een geheel andere formulering van woorden. Misschien heb jij wel een kijkje
mogen nemen bij God en kan je daar iets van beschrijven, maar heb jij Hem dan
ook echt gezien en kan je dat beschrijven?

Hoe
diep en intiem je relatie met God ook mag zijn je zal Hem niet kunnen
beschrijven.

Toch
is de vraag hoe heb jij jouw relatie met God opgebouwd om te vertellen wie Hij
voor jou is als je uit de Heilige Geest gaat spreken?

God
zegt in zijn Woord dat Hij zich niet volledig aan ons kan onthullen, omdat we
dat niet kunnen bevatten. Bedenk ook wat Hij zegt in Deuteronomium 29:29Onze Heer God
heeft ons niet alles verteld. Sommige dingen houdt Hij verborgen. Maar wát Hij
ons heeft laten weten, moeten we goed onthouden. Wij en onze kinderen moeten
ons voor altijd aan deze wet houden. BB

Dat
God zaken verborgen houdt komt ook, omdat Hij een relatie met ons wil die goed
gefundeerd is en niet op wat jij ziet met jouw natuurlijke oog. Een relatie is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hij doet dit niet om ons in het ongewisse
te laten, maar om Hem goed te begrijpen en te verstaan. Daarom de vraag Who do you
say I am?

 

Je
mag je best eerst afvragen wie Hij voor jou is en wat Hij voor jou betekent.
Begin daar mee voor je verder gaat om te zeggen dat wat Hij voor jou is. Lees
niet alleen de Bijbel, blijf niet alleen onder het Woord door naar Bijbelstudies
te gaan en naar preken te luisteren, maar ga ook in je binnenkamer in gebed en
heb een 1 op 1 gesprek met je Hemelse Vader om persoonlijk aan Hem te zeggen dat
wat Hij voor jou is en dan kan Hij daarop reageren.

Door
te zeggen dat wat Hij voor jou is, daarmee zeg je wat geloof voor jou betekent
en inhoudt.

Ik
kan niet meer zonder mijn Vader ook al heb ik Hem nog niet gezien of dat ik Hem
in detail kan omschrijven. In de geest weet ik wie Hij voor mij is en vanuit
deze Geest laat ik mijn gevoel voeden met zijn Goddelijke gevoelens om meer
uitdrukking te krijgen van wie Hij is en wat Hij in mij is.

Want
dat is een sleutel. Met je natuurlijke ik, je vrije wil, daarmee kan je niets
beginnen om te zeggen dat God zegt Ik ben.

Door
je bekering en doop heb jij toegang geven tot de geest om de Heilige Geest in
jou te laten komen om zo op Jezus te lijken. Want wil jij op Hem lijken dan heb
je de Heilige Geest in jou nodig. Dat is waarom jij een tempel bent. Alleen om
de tempel schoon te houden en de Heilige Geest erin te laten wonen moet jij je
eigen ik wegdoen. Afreken met het vlees en jou vrije wil onderwerpen aan de
Geest, want anders kan de Geest niet in jou bewegen. Laat staan dat je dan kan
zeggen dat je op Jezus kan lijken en ook de wonderen kan doen die Jezus deed en
meer dan dat. Jezus kon ook pas de wonderen doen nadat de Heilige Geest plaats
mocht nemen in Zijn lichaam. Als jij dat nu ook doet, dan kan je niet alleen
Jezus door jou heen laten zien, ja kan dat ook zeggen dat Ik ben in jou is. Dan
zeg je Ik ben is met mij en dat zal ik laten zien door naar zijn geboden te
wandelen en te handelen.

 

Hoever
ben jij in dit proces? Waar bevindt Jezus zijn plaats in jou? In welke ruimte
heb jij de Heilige Geest de ruimte gegeven om te bewegen? Kan jij het licht
welke God op jou reflecteert laten schijnen op de wereld en tegen God zeggen U
bent mijn lamp voor mijn voeten?

 

Ga
naar je binnenkamer en intensiveer je relatie met God en maak het nog intiemer.
De intiemer en inniger je relatie met Hem des te meer dat jij kan zeggen dat Ik
ben in jou leeft en wat Hij voor jou betekent.

 

Waar
denk jij de God genoegen mee heeft zoals jij Hem ziet?

 

Laat
Hem in jou leven en adem Jezus.

 

Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights