God is liefde(?)

Je kent dit vanuit menig woord wat gesproken is. Het wordt veel van de kansel af gezegd. Er wordt zelfs door niet of anders gelovigen gezegd dat God liefde is. Toch? Als ze het niet zeker meer weten. Ja, God is liefde. Nu komt de vraag weet jij eigenlijk wel hoe de liefde van God…

God spreekt

Tijdens een wandeling over deze heide spraak God ‘Zie je deze jonge dennenbomen? Dat zijn de (nieuwe) zielen die nog gewonnen dienen te worden voor Het Koninkrijk. Ik roep de gehele gemeente op om hier gehoor aan te geven en volgens Mijn Woord in Mattheüs 28:19 te handelen en wandelen.’ Oftewel ga uit en maakt…

Gods Woord

  Gods Woord   Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.   Efeze 6:17b “en het zwaard van de…

Welkom

Wat zegt God?! Is een nieuw opgezette website. De website is opgezet voor iedereen die meer over Het Woord van God te weten wilt komen. Vanuit de passie voor Gods Woord, onder de leiding en in opdracht van de Heilige Geest is deze site gestart wategtgod.nl. Niet als tegengewicht tegen alle al bestaande sites, maar…

Geverifieerd door MonsterInsights