Weet waarvoor je bid

Waar heb jij voor gebeden?


Enige tijd geleden was het diepe verlangen om nog intiemer met God te worden.

Intiemer? Dat doe je toch met je partner waarmee je getrouwd bent? Toch?
Ja, dat doe je zeker, maar intimiteit met God is niet een intimiteit zoals tussen een man en vrouw. Dat is namelijk de eros-liefde en de agape-liefde met God is van een heel ander intiem relatie niveau. Die relatie met God is van ongekende hoogte en diepgang die je als niet-Christen niet kan bevatten, laat staan begrijpen. Dit is zo een intens diepe liefde die niet te beschrijven is en die je ook niet goed onder woorden kan brengen, maar alleen kan ervaren als je openstaat om Jezus in je hart aan te nemen. De Heilige Geest in je heilige tempel te laten wonen en om via Jezus naar de Vader te kunnen om daar schoon en rein voor Zijn troon te komen. Dan zal je ervaren wat een echt Vaderhart is en wat voor intense liefde daar vanuit gaat.

Ken je dit niet of herken je dit niet wat hierboven beschreven staat dan is er de uitdaging om je daar naar uit te strekken. De Vader wil namelijk een intieme relatie met je.

Hoe doe je dit, door in gebed te gaan en Hem te zoeken. Hou het daarbij simpel en eenvoudig. Het gaat niet om de veelheid en omhaal van woorden.

Oké, dit even als inleiding om kort uit te leggen hoe de relatie met God eigenlijk behoort te zijn.

Uit ervaring kan ik delen dat je jaren een relatie met God kan hebben en dat Hij er dan ook zeker, via Zijn Zoon, voor je is, maar dat de wereld dan wel makkelijker vat op je heeft en je daarmee niet datgene aan vrucht ontvangt die God eigenlijk voor jou heeft. Dat als extra kanttekening.

Goed nu naar de titel: Weet waarvoor je bid.

Dat is verschillend op te vatten en pakken.

Allereerst heb je vaak iets in je hart of gedachten waar je voor gaat bidden. Dat kan dan oprecht van alles zijn. Bidden voor dierbaren, je gemeente, land, voorziening, genezing, noem maar op. Dat zijn de zo genoemde gebedspunten die God of jijzelf doorkrijgt in je gedachten om naar God op te zenden. Weet overigens dat God al weet wat je gaat bidden voordat je gaat bidden. Dat staat in Zijn Woord en is eigenlijk logisch. Waarom is dat logisch?
Wie kent jouw hart beter, dan God zelf. Denk daar maar eens over na.
Tekst die ik meestal daarbij gebruik is Jeremia 17:9. Maar het begint al in Jeremia 1 waar God aangeeft hoe je gemaakt/geweven bent.

Lees je tussen de regels door hoe God Zijn Vaderhart naar je toebrengt?
Hij heeft je gemaakt met Zijn Vaderhart en Hij kent jouw hart door Zijn Vaderhart.

Terug naar het gebed. Als je veel in gebed gaat en je gaat je gebed afstemmen op het Vaderhart en de stem van de Vader dan zal je ook ervaren dat je gebed zal veranderen.
Wat eerst kan lijken op een vragenvuur en verlanglijstje zal wijzigen naar de wil en het verlangen naar God.

Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de Heilige Geest die je, mede door het gebed, verder helpt hoe je tot de Vader kan bidden, via Zijn Zoon Jezus Christus. Want Jezus is je middelaar.
Wat tevens versterkt in het gebed is om het perfecte gebed te bidden. Dat doe je niet door je eigen woorden uit te spreken in de taal die je spreekt, want daarin schiet je tekort. Dat doe je in je gebedstaal die God in jou heeft gelegd. Dat wordt Paulus de tongentaal genoemd, zoals in de Nederlandse vertalingen staat. Deze vorm van spreken is een Hemelse taal die veel meer kracht en autoriteit heeft dan het gebed in je eigen woorden.
Door in tongentaal te gaan bidden neemt de Heilige Geest het gebed over en het brengt je hiermee naar een volgend niveau van bidden en in de relatie met God.

Nu kan jij je dus afvragen, ik bid in de tongentaal, maar hoe weet ik nu wat ik bid? Dat is ook best lastig, want veelal heb je geen vertaling met wat je spreekt. Wat mijn ervaring is dat ik tijdens dit gebed steekwoorden krijg of ingevingen of onderwerpen waar het over gaat. Zo wil de Heilige Geest je meenemen in wat je naar God toezend.
Er zijn getuigenissen van mensen die gebeden verhoort hebben gekregen door wat ze in de tongentaal gebeden hadden, maar niet wisten wat ze eigenlijk aan God gevraagd of gebeden hadden. Toch beantwoorde God dit en bevestigde dit gebed door het te geven waarvoor gevraagd was.

Nu kom ik op het bovennatuurlijke van het bidden.
In Daniël 10 staat dat Daniël 21 dagen aan het vasten was toen de engel kwam om hem te vertellen dat op de 1e dag zijn gebed al was verhoord door God, maar dat het bolwerk, de prins van Perzië, het tegenhield en dat aartsengel Michaël er aan te pas moest komen om de engel vrij te zetten. Daarna kon de engel pas de boodschap brengen.

Dat is nogal wat als je het zo leest. Machten die tussen jou en God in staan en invloed proberen uit te oefenen op je gebed of er voor zorgen dat het gebed niet aankomt.
Maar wat Daniël gebeurde kan ook zo gaan met jouw gebed. Jouw gebed zal altijd God bereiken en dan zal Hij antwoorden als dat nodig is. Het kan ook zijn dat het gebed vertraging oploopt, omdat de duivel niet wilt dat je gebed aankomt of dat je een antwoord krijgt. Blijf daarom volharden in het gebed. Dat deed Daniël namelijk ook.
Denk daarbij niet van och, Daniël was een grote man God, dus wie ben ik dan wel voor God? Dat is niet oké als je zo denkt. Iedereen is namelijk even belangrijk voor het plan wat God met jou en een ieder van ons heeft. Zijn plan is zo groot dat we allemaal daar een aandeel in hebben om in mee te helpen.

Dus als jij tot God gaat bidden dan luistert Hij naar jou zoals een oprecht liefdevolle vader dat behoort te doen. Vanuit deze oprechtheid en liefde gaat God op jou reageren, want God is oprecht, rechtvaardig en liefdevol.
Als je dan naar God gaat met een geopend hart, dan kan ik je verzekeren bedenk dan goed wat je gaat bidden en waarvoor je gaat bidden. Dat is ook wat Jezus en de apostelen zeggen als je tot God de Vader gaat bidden.
Vanwege Zijn plan met jou en vanuit de liefde die Hij voor jou heeft wil Hij jou alles geven wat je maar verlangt en ook aan kan. 
Als bid naar Zijn wil dan kan je jouw borst gaan nat maken, want God werkt zoals Hij werkt en laat de situaties zo verlopen zoals Hij zeker weet dat het goed voor je is.
Wat je dan gebeden hebt in Zijn wil zal dan ook geschieden, maar niet zoals jij het verwacht dat het zal gaan of dat het gebeurt zoals jij denkt dat het zou kunnen gaan. Misschien denk je wel ach, ik heb het gebeden en er zal toch niet zo snel iets gebeuren of Hij zal het wel niet voor mij willen doen. Juist dan kan je verstelt staan van het avontuur wat je gaat beleven.

Ja, je leest het goed. Je manier van bidden en de verhoring daarvan in de lijn met de wil van God en Zijn plan is een avontuur met verstrekkende gevolgen.
Heb je de tekst weleens gelezen het geloof aannemen kost je niets, maar in geloof leven kost je alles? Dat is wat hier oa. zal plaatsvinden. Het zal niet alleen zo werken voor je bediening, maar voor jouw leven met God. Want een ieder is geroepen om Zijn wil te doen en te handelen naar Zijn opdracht. Denk hierbij aan Marcus 16 en Mattheüs 28.

Vanaf moment dat jij waarlijk heb gezegd dat je God wilt dienen en Zijn wil gaat doen, dan zal je leven niet meer hetzelfde (kunnen) zijn. Je zal dan gaan leven zoals je leest in Handelingen, want die tijd van toen is nu nog steeds. Zowel zij als wij leven in de genadetijd. Dat is de eindtijd voordat Jezus komt om ons in wolken op te halen.

Laat het je niet ontmoedigen, maar juist bemoedigen om waarlijk God te zoeken om Zijn wil te doen. Wees niet angstig voor de verandering, want angst is van de duivel. God wil niets liever dan dat het goed met je gaat in gezond en voorspoed. Wees net als Petrus niet bang om naar Jezus toe te lopen over het water in het volste vertrouwen en geloof.

Want leven met God is op Hem vertrouwen en handelen in geloof.

Wees een discipel zoals Jezus het heeft bevolen een discipel te zijn en ontvang dan de gaven en vruchten die bij jouw wandel met Heer horen en vertrouw op Hem die Zijn leven voor jou gegeven heeft met het grootste en ultieme offer die een mens ooit had kunnen geven.

Kijk omhoog en niet naar beneden, want je bent een kind van de allerhoogste.

Laat je verrassen door God en ga bidden naar Zijn wil en bereid je voor op wat gaat komen.

Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights