Doorbreek barrières. Ga een nieuw seizoen in

 

Doorbreek barrières!

Welke barrières zijn er bij
jou?

Micha 2:13

De Doorbreker trekt vóór
hen op.

Zij zullen doorbreken,
door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan.

Hun Koning gaat vóór hen
uit,

de HEERE gaat aan de
spits.

Dit vers is als eerste geschreven voor het volk van Israël
en wij mogen daar nu kracht uit putten.

Het is namelijk de Here die voor hen uitgaat, maar wij zelf
moeten er wel doorheen breken.

 

Welke barrières zijn er bij jou?

 

Met deze tekst geeft God je een geruststelling dat je het
niet alleen hoeft te doen. Hij is al vooruitgegaan. Hij gaat voorop om voor ons
te strijden, maar wij moeten bereid zijn om met Hem mee te gaan en samen met
Hem door te breken.

 

Een voorbeeld hierin zou zijn Jericho waar het volk van
Israël in gehoorzaamheid de instructies opvolgt om na 7 dagen samen met de Heer
de muren te doorbreken met een luide geschreeuw.

Is dat wat nodig is bij jou om met een schreeuw de muur die
rond om je heen staat af te breken of voor je te beslechten? Als dat zo is schreeuw
het dan uit in de kracht van de Heer, in Zijn autoriteit, maar voor je dat doet
ben je stil geweest om naar God te luisteren? Om Zijn stem te verstaan en Zijn
instructies op te volgen? Want dat deed het volk van Israël wel voordat die ten
strijde gingen.

 


Of is het net als bij Jona. Dat je wel weet wat je barrière
is en daar dan voor wegvaart of -loopt. Jona wist heel goed wat zijn opdracht
was en werd ongehoorzaam en zijn ongehoorzaamheid werd een obstakel. Dit bracht
hem zo ver dat Jona zelfs overboord werd gezet en het moest uitzoeken. God
redde hem, want God wil graag dat Zijn plan tot uitvoer komt. In het geval van
Jona spreken in Ninevé. Maar eerst moest Jona tot rust komen in de buik van de
vis.

 

Er zit hier een verband en dat is tot rust komen. In de
stilte kan je Gods stem beter horen dan in de ruis van de dag en de drukte van
je agenda.

Neem stille tijd en zeker als je barrières wilt gaan
doorbreken. Neem letterlijk een stil moment of momenten om de instructies van
God te ontvangen om te horen wat je nodig hebt en wat te doen om de barrières
te beslechten.


Wees als Job en vertrouw op God ten alle tijden. In Job 1
staat hoe Job op God vertrouwt en hoe hij dat doet. God zelf zegt dan tegen de
satan heb je Job gezien hoe Godvrezend hij is? De satan klacht God aan en dan
zegt God tegen satan ik geef alles van Job in jouw hand om af te nemen en dan
zal je zien dat Job getrouw blijft. In Job 2 komt satan weer bij God, nadat hij
alles heeft kunnen af nemen en om Job volledig op de proef te stellen geeft God satan
ook het leven van Job in zijn handen onder de restrictie Job niet te doden.

Nadat dit alles zich voltrokken heeft laat Job God nog
steeds niet los. Ook als de vrienden van Job hem aanklagen.  Job geeft zelfs met zijn eigen wil toestemming aan satan om dit alles toe te laten om op de proef gesteld te worden. Dit gaat diep en is geloof tot op het bot, want ook al geeft God de satan de mogelijkheid om alles van Job af te pakken en hem ziek te maken is het uiteindelijk Job zelf die dit toelaat in zijn leven. Jij bepaald of het wel of niet gebeurt. Het is jouw wil die besluit.

Tot slot in Job 42
komt ook Job tot erkentenis aan God en antwoord God in vers:
2Ik weet
dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. 
3 Wie is
hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik
niet begreep,
dingen
die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. 
4Luister
nu, en ík zal spreken! Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend! 
5 Alleen
door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. 
6Daarom
veracht ik mijzelf en ik heb berouw, 
in stof
en as.

Hier besluit Job zijn barrière te doorbreken en zijn eigen wil aan God toe te vertrouwen.

Is dit niet bemoedigend om te lezen?

 

Waar sta je nu op dit moment? Wat
blokkeert nu nog om verder te stappen in je geloof?

 

Bedenk het volgende;

Het is eigenlijk niet moeilijk om het te doen. Echter door
de bevuiling van het vlees aan de ziel is het voor de geest moeilijker geworden
om door te breken tot je hart.

Hiermee bedoeld God het volgende; je bent als evenbeeld
gemaakt van God en daarmee is jouw geest volmaakt. Paulus zegt namelijk het
volgende in; 1 Korintiërs 2:12
‘En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest
Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig
geschonken zijn.’

Hier zegt hij dus dat wij 1 zijn
in de Geest met God en dat wij hier een sleutel hebben om te openen en te
doorbreken met God via de geest.

Dus als jij de geest de volledige
ruimte laat geven kan God door jouw machtige dingen doen, zoals de Heer al zei;
wie na mij komen zullen…

 

Maar hoe kan je deze kracht, macht
en autoriteit van God ontsluiten? Door je barrières te doorbreken en los te
laten.

 

Nu wij in God zijn en de Heilige
Geest woning in ons heeft hebben wij Zijn macht, kracht en
autoriteit in ons. Gebruik die dan om de poorten van je geest nog verder open
te zetten. Breek met het vlees, snijdt het af en nagel het aan het kruis.

God heeft niet voor niets Zijn
enige kostbare zoon gestuurd om die grootte barrière van zonde te beslechten
door het aan het kruis mee te nemen en daar te laten.

 

Wat heb jij nu nog nodig om de
stap te nemen om barrières te doorbreken?

Wat is voor jou niet duidelijk als
je dit zo leest?

Lees het Woord van God met de
Geest en versta dan wat het Woord zegt. Verlicht je verstand door Zijn Woord te
lezen. Bid voor de leiding en de steun van de Geest.

Spreuken 4: 7 ‘Het beginsel van wijsheid is: verwerf
wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!’

 

God wil zo veel voor ons doen en
ons zo veel geven, maar wij zelf houden het tegen. Wil je hiervan loskomen en alles
ontvangen van God met wat Hij jou wilt geven? Begeef je dan in de stilte. Zoek
Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Ga door het  voorhof naar het heiligdom om dan in het
heilige der heilige te komen.

Door in het heilige der heilige te
komen zal je een volledige overgave aan de Here nodig hebben. Geen obstakels,
geen bergen, geen barrières. Schoon en onbevlekt voor Hem komen te staan bij
Hem die jou geschapen heeft naar Zijn evenbeeld met de meest tederste en liefdevolle
overgave die wij ons niet eens kunnen voorstellen, want God gaat ons verstand
te boven. Alleen wil dit niet zeggen dat je dan gaat afhaken, nee dan zou je
juist uitgedaagd worden om nog meer op Hem te willen lijken en nog meer te doen
wat Zijn Zoon hier op aarde heeft gedaan. Want ook Zijn Zoon Jezus Christus werd
beproefd. Wees een navolger van Jezus.

 

Als je jouw visie scherp voor ogen
hebt en je weet de vleselijke barrières te doorbreken om de geest ruim baan te
geven dan kan je niet anders dan bergen verzetten en zullen wonderen en tekenen
jou deel zijn en je achtervolgen. Dan is je geloof meer dan een mosterdzaadje.

Dan is niets onmogelijk,
want bij God is alles mogelijk.

 • Dus wat houdt jou nog tegen om dit niet toe te laten en door te breken?
 • Waar ga jij nu mee afrekenen?
 •  Wat ga jij nu opruimen?
 •  Hoe ga jij tegen de duivel zeggen genoeg
  is genoeg. Dat zijn leugens geen invloed en   kracht meer op jou hebben?
 •  Wat ligt er nog uit het verleden
  op jou wat verbroken moet worden?
 •  Welk trauma beheerst jouw leven?
 •  Welke generatie vloek tart jou
  zonder dat je het weet?
 •  Wat heb je over je laten
  uitspreken?
 •  Waar heb jij nog geen vergeving
  gevraagd waar vergeving voor nodig is?

Ruim je tempel op, doorbreek de
poort, maak schoonschip en zeg de duivel en zijn trawanten dat zij niets meer
bij jou te zoeken hebben.


Wat houdt jou tegen om de barrières te doorbreken?

Waarom hou je het tegen?

Als het angst is voor het onbekende of voor wat gaat komen laat deze gedachte los. Deze gedachte is niet van God.

Ben je bang voor Zijn kracht die dan door jou heen los komt? Laat ook deze gedachte los.

God wil juist dat je doorbreekt en afrekent met angst, bangheid en twijfel.

God zegt ‘sta op Mijn woord, toets Mij, laat Mij door jou heen werken’.

Kom in actie door los te laten en geef je volledig over aan Hem die ook voor jou aan het kruis is gegaan. Laat je zegen niet voorbij gaan, omdat je niet durft door te breken.

Laat je vullen met de Heilige
Geest, Zijn Heilige licht, Zijn Liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn compassie, Zijn
kracht, Zijn macht, Zijn autoriteit, want dat heeft de duivel geprobeerd van je
af te pakken of bij je weg te halen. Claim alles wat door God aan jou gegeven
is terug. Laat andere jou niet zeggen wat jij wel en niet moet doen. Laat je
mond niet snoeren als je over God kan praten. Laat je niet zeggen dat te
radicaal bent, want wil je barrières doorbreken dan heb je een radicale mindset
nodig.

 

Reken af met wat niet van God is.

 

Sta niet op de barricade, maar
beslecht deze.

 

Laat God je nu volledig vullen en
geef je volledig over.

 

Doorbreek de barrières en ontvang
meer dan wat je nu ontvangen hebt en dat is Gods geweldige rijkdom.

Neem niet genoegen met een klein
beetje, want dan geeft God je maar een klein beetje, want je denkt meer niet
nodig te hebben. Wees hierin niet bescheiden. Laat je nieuwe lat zijn om God
alles te vragen wat Hij jou wilt geven. Waar ligt jouw lat?

Hij weet wat je nodig hebt en waar
je recht op hebt. Strek daar naar uit en deal met wat niet is en wat niet kan
komen, want dat is de fluistertoon van de satan die jou op zijn manier wilt
breken om je klein en bescheiden te houden. Het liefst zelfs van God af. Dan
heb je ook geen strijd, maar een muur die steeds strakker om je heen wordt en
je geestelijk zal gaan afstompen.

 

Als jij je geest nu volledig gaat
openstellen voor God, dan kan je niet meer klein en bescheiden zijn. Dan zal je
geestelijk bloeien en tot volle kracht komen. Strek de knikkende knieën zoals
Paulus zegt en trek een recht spoor.

 

Dan zal door de kracht wonderen en
tekenen door jou tot uiting komen, omdat God volledig door jou heen kan werken.

 

Laat je bedienen door God en laaf
je aan zijn voeten zoals Maria dat deed.

 

Wees niet alleen hoorders en toehoorders
van Het Woord, maar ook dienders en doeners van Zijn Woord.

 

God wil een ieder zegenen en je
niets te kort doen.

 

Doorbreek de barrières.

 

Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights