God spreekt

Tijdens een wandeling over deze heide spraak God ‘Zie je deze jonge dennenbomen? Dat zijn de (nieuwe) zielen die nog gewonnen dienen te worden voor Het Koninkrijk. Ik roep de gehele gemeente op om hier gehoor aan te geven en volgens Mijn Woord in Mattheüs 28:19 te handelen en wandelen.’ Oftewel ga uit en maakt geheel het volk tot mijn discipelen.

Toen was dit naast een eye-opener ook een wauw, Halleluja wat bent U toch goed God dat U zo spreekt, op een moment als deze.
In de geest aangeraakt en vol van vuur deze foto genomen, want ik zal dit beeld zeker nodig hebben. Misschien wel voor een preek of Bijbelstudie was mijn eigen gedachte op dat moment.
Een aantal maanden later liep ik weer over dit zelfde stuk heide en zag toen dit:
Tussen de heide stonden dezelfde jonge dennenbomen alleen enkele waren nu aan het vergaan.
God spraak op dat moment weer met het volgende: ‘Deze vergaande bomen zijn de zielen die nu gemist zijn om te bereiken voor Mijn Konikrijk. Deel dit via de kanalen die je nu gebruikt om aan hen die staan in het geloof bewust te maken dat zij zielen aan het missen zijn. Dat jullie wel denken dat je goed bezig bent in Mijn Koninkrijk, maar dat er nog steeds zielen gemist worden.’
Dus hoe verkondig je het woord en wat jij zelf om te evangeliseren?
Dit is best een vermanend en tegelijk opbouwend woord. God zegt in Zijn Woord dat niet iedereen gered zal worden; Markus 16:16 of 2 Thessalonicenzen 1:9 en zo zijn er nog diverse andere teksten die aangeven hoe je gered kan worden en gered zal zijn door in Hem te geloven die ons verlossing heeft gebracht en te handelen volgens Zijn Woord. Dus niet alleen met goede daden zal je jouw deel in het Hemels Konikrijk beërven, maar door Het Woord van Christus te verkondigen en die zielen te bekeren die bekeerd willen worden. Want de keuze om Christus te volgen en in Zijn Woord te geloven doe jezelf en dat kan niemand anders voor jou doen.
Onze Heer en Heiland, onze Heilige en machtige Vader in de Hemel, de enige warachtige levende God is geen God die dwingt of ons iets oplegt. Wij zelf hebben de keuze om het te geloven, het doen of niet te geloven en het na te laten. Waar kies jij voor?
Want als gezegd wordt dat God dwingt dan is dat een influistering van de boze die zich voordoet als god en je zo op het verkeerd pad probeert te brengen met een fluwelen hand onder de gedachte die hij alleen kan inleggen, maar verder niet kan horen en volgen, om te overtuigen dat je dwingend dient te handelen en te geloven.
Dat is mede waarom er zielen gemist zullen worden. Het Woord kan dan wel vertelt of geschreven worden om te horen en te lezen om zo het goede nieuws van heil en bekering te verkondigen, maar de boze kan het daarna in jou verdraaien. Zeker als je niet geloofd of niet zo sterk in je geloof staat. Dan heb je dat ‘stemmetje’ dat dan spreekt. Vergelijk het met de cartoons waar je dan 2 personages ieder op een schouder ziet zitten die beide wat zeggen over een situatie en dat je dan zelf de keuze maakt waar het beste naar luistert.
Een indiaan zei eens 2 wolven te zien vechten, een witte en een zwarte en zijn elkaar aan het verslinden om te overwinnen. Toen kwam de vraag wie wint er? Het antwoord degene die het grootst en het sterkste is. Welke wolf is bij jou het sterkste?
Geloven, discipel zijn, God vertrouwen en zijn wil te doen zijn voor ons als mens niet makkelijk. Dat blijkt maar weer eens uit het beeld wat God gegeven heeft en de voorbeelden.
Het geloof aannemen kost niets, bekeren kost niets, dopen kost niets, maar wat daarna komt kost je alles. Ben jij bereid de prijs te betalen? Alleen dan kan God ten volle door je heen werken en zal het aantal verdorrende bomen afnemen, want het Evangelie hou je niet voor jezelf, maar deel je uit.
Gods liefde zijn agapè (onvoorwaardelijke liefde) is wat wij moeten uitdelen. Laatst zei God tegen mij je wandelt zo met mij deel mijn liefde dan ook uit. Vertel het waar je kan, schrijf het op en deel het, predik en verkondig mijn woord. Wees niet terughouden met wat je zegt, hou je mond niet als er een ingang is, maar spreek. Luister niet naar de woorden die zeggen, nu even niet praten over God of kan je niets anders dan over God praten? Vooral dat laatste is best lastig.
Een tijd tijdens mijn bekering stond mijn geloof op een laag pitje. Ik wist ik geloof in God en Hij is nabij alleen weet ik ook dat ik Hem teleurstel en dat ik niet doe wat Hij van mij vraagt en verlangt. Ik wist ook dat vanwege mijn houding naar God dat Hij mij niet zou verlaten, maar dat ik ook niets meer kon verwachten dan wat ik nu had en kreeg. Dat ik nog geloof en Gods liefde ken en weet dat Hij barmhartig is en dat Hij mij hoe dan ook wilt beschermen ondanks mijn afdwaling, wist ik dat het goed zou komen. Ik wist ook dat wil ik echt zekerheid hebben om in de Hemel te komen ik dan wel moest gaan veranderen. Maar weet je als je zonde er zijn, de boze niet hoeft te strijden om je te behouden voor zijn rijk en je denk een warm badje te hebben waar je in kan pootjebaden dan is er nieuws in Openbaring 3:15 ‘Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.’
Ook tijdens deze periode kende ik deze tekst al, maar toch geen strijd en genoegen nemen met hoe het nu gaat prima toch? 
Zoals ik schreef met de tekst hierboven als je zo blijft wandelen, dan zal God je zeker niet meenemen als Hij zijn Zoon laat komen op de wolken om zijn Bruid thuis te halen. Heb je wel eens de films; ‘Een dief in de nacht/a theif in the night’ of ‘Left behind (1,2 en 3’ gezien? Dan weet je wat een lauwe Christen staat te wachten als je geen onderdeel van Zijn Bruid bent.
Het is best een radicaal woord en kan ook als extreem gelezen worden en als zodanig uitgelegd, maar bedenk wel dat als je ook deze blog leest met een geest van de wereld je dan moeite en misschien zelfs aanstoot neemt aan wat hier staat geschreven. Echter lees je deze blog met de Geest van God dan zal je je niet alleen aangesproken voelen, maar tevens gesterkt in wat er wordt geschreven en gezegd door God en ja, dat is best een heftig statement, maar overtuigt van wat God door de mens heen kan doen schrijf ik hier dat God spreekt en niet ik. Lees ook 1 Korinthe 2:12-15.
Ook tijdens het schrijven van deze blog merk ik dat ik alert dien te zijn met wat er geschreven staat.
Dat vraagt God ook van ons, wees alert in en met wat je doet, zegt en schrijft. 
In eerste instantie gaat het Woord om jou en jouw relatie met God, want je wordt alleen geboren en je sterft alleen. Ook al kom je uit de moederschoot en kunnen er naast bij je zijn als je weggaat van deze aarde. De weg is alleen samen met God. Dat je hier op aarde relaties aangaat is, omdat God je niet gemaakt heeft om alleen te zijn. Daarom is God altijd bij jou en leven wij nu in een tijd van genade waar in wij ook de Heilige Geest met ons hebben.
Is God niet geweldig?
Laat je daarom niet weerhouden het goed voor God te doen en vast te houden aan Zijn Woord.
Wees vertroost dat als jij binnen je vermogen Gods werk doet en er gaan zielen verloren dit niet aan jou te wijten is. De vraag is ieder, heb ik genoeg gedaan wat kon? Ja, dan ziet God dat ook. Als dat zo is dan is het de keuze van die verloren ziel geweest om niet met God te zijn en het donker pad te gaan. Let wel laat geen moment onverlet om het pad van licht te laten zien door er over te spreken. En weet je niet hoe? Vraag dan God om je te leiden als je spreekt. Stem af in de geest op God. Door dat te doen zal niet alleen je leven veranderen, maar ook de mensen om je heen. Niet alleen ten goede, want de boze zoekt hen die hij nog kan verslinden en diegene zullen dan in opstand komen tegen jou. Je bent niet alleen weet je nog? God is ten alle tijden bij je en zal voor je strijden. Leg jou hand in Zijn hand en laat je leiden. Ook dit beeld kreeg ik laatst toen ik in aanbidding was en ook hier vroeg God om het niet voor mij te houden maar het te delen. Dat heb ik gedaan tijdens een dienst om het te delen met de gemeente en nu via het geschreven woord met jullie.
Ik realiseer mij dat een deel leest van de hak op de tak, maar God wil zoveel met ons delen en zoveel aan ons zeggen en er zijn zoveel verbanden te leggen, dat het soms zo lijkt.
De boodschap voor nu met dit Woord: Laat je medemens weten dat je van God bent, dat je Zijn kind bent en dat je geen wees bent, maar dat je graag een grootte familie wilt waar iedereen in thuis hoort hoe je er ook uit ziet. Want weet dat in de geest wij allemaal op elkaar lijken, omdat we gemaakt zijn naar Gods evenbeeld, Grijp, voor zover mogelijk, elke kans aan om te getuigen. Deel zijn liefde uit en straal het licht van God uit, want daarin kan de wereld zien dat je van Hem bent en dat je apart bent gezet.
Ik kan me voorstellen dat het vragen op kan roepen of misschien dat het incompleet lijkt wat er staat.
Schroom niet om mij te berichten. Ik zal je bericht met respect behandelen. Hopelijk heb ik het antwoord, want ook ik heb niet alle kennis en wijsheid in pacht, al is dit wel mijn gebed.
Heb je geen vraag maar ben je bemoedigd laat het dan ook weten en vooral deel het als je er achter kan staan. Niet voor mij, maar omdat wij het evangelie niet voor ons zelf dienen te houden. Plaats je licht niet onder de korenmaat, maar zet het op de tafel waar iedereen het kan zien.
Gods zegenen je en shalom in jouw huis.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights