Feestdagen

Feesten(?)

Enige tijd geleden kwam de topic feestdagen omhoog om hier over te schrijven.

Wat valt er te zeggen over feestdagen?

In de Nederlandse cultuur en vanuit de geschiedenis is er door diverse organisatie’s, overheid, instantie en de kerk gekozen om feestdagen op de kalender te zetten die als vaste vrije of optioneel vrije dagen gelden.

In ons land is er voor gekozen om bijvoorbeeld een 2e dag te plakken achter 3 religieuze feestdagen. Nederland kent namelijk religieuze en nationale feestdagen.

Door het beleid van de overheid zijn er voornamelijk in de afgelopen 60 jaar en zelfs langer, verschillende allochtone groepen mensen naar Nederland gekomen om diverse motieven en oorzaken. Deze mensen zijn binnen de samenleving gaan wonen om te integreren. Zo hebben wij een aantal gebruiken overgenomen en gaan er nu al stemmen op om vaste feestdagen in te ruilen voor andere die met name door de allochtone bevolkingsgroep als cultuur en erfenis uit hun land is meegenomen en ingang hebben gevonden in onze cultuur. Door het tolerante gedrag van de overheid en de bevolking is er ruimte ontstaan dat deze groepen hun gebruiken kunnen overbrengen en zelfs worden overgenomen, Dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn waren het niet dat door deze acceptatie de feestdagen die er echt om doen op het punt staan te worden ingeruild.

Het is overigens al begonnen door bepaalde feestdagen te laten overlappen met andere feestdagen. Zo is waarschijnlijk Pasen voor de Christen die de opstanding van Jezus herdenken op een dag gezet waarop de heidenen baäl ash-era vereren met de haas en de eieren als een vruchtbaarheidsteken van lust.

Als je de kerkgeschiedenis zal bestuderen dan zie dat voor veel zaken een keuze is gemaakt o.b.v. wat algemeen gebruik is en wat passend is of zoals het de kerk toen goed uitkwam of wel zoals het satan goed uitkomt om tijdens de christelijke feestdagen alsnog zijn stempel er op te drukken. Zo is Jezus niet in december geboren, maar ergens in september en staat er in bijna elk huis een kerstboom met versiering. Die kerstboom is afkomstig van een Keltisch heidens feest wat door de kerk vermengt is met de geboorte van Christus. Sneaky toch hoe de boze te werk gaat?


Nu kan jij jezelf afvragen hoe belangrijk is het dat deze geboortedag exact wordt nagetrokken om het dan te vieren, terwijl er al een dag voor uit is gekozen. Gaat het om die specifieke dag of om het feit dat je het herdenkt en niet vergeet? Gaat het om de religie of de relatie? Wie staat er straks op je te wachten na het oordeel?

Uiteindelijk gaat het er om dat wat in de Bijbel staat belangrijk is. Let echter wel op dat de feestdagen in het ot een betekenis hebben die in het nt met de komst van Jezus en zijn dood en opstanding een vervulling kennen zodat wij ze niet meer hoeven te vieren.

Als het gaat om feestdagen dan zijn er best veel van die dagen. Als je alle geloven en religies bij elkaar veegt met de nationale dagen, dan kan je bijna elke dag wel een feestdag hebben om te vieren. Als je dat zou doen wat vier je dan? Weet je eigenlijk wel wat je viert?

Als je kijkt naar andere geloven en religies anders dan het christelijke dan zie je dat het vaak om offeren gaat en leegte. Niet om God te zoeken en al helemaal niet om een relatie met Hem te hebben. Het gaat eerder om leegte en bloed. In het hindoeïsme en boedhisme zijn het veel offer momenten. Het is het offeren van voedsel en soms ook van een dier. Met het offer van Jezus Christus is dat niet meer nodig, want het Lam is al geslacht en geofferd. Zijn bloed heeft voor ons en onze zonden en ongerechtigheid gevloeid. Toch blijven religies en geloven dit doen. Denk aan het slachtfeest van de islamieten. Waar een schaap met snede van het mes op de keel van het leven wordt berooft. Een regelrecht bloedoffer aan de satan. De insteek van de feesten is vaak het verdrijven van de doden of de boze geesten. Wat men niet weet en ook niet wordt gezegd is dat je juist de boze en onreine geesten hiermee worden uitnodigt. Je vraagt dan aan de duivel om via dit legale grond tot je te komen. Je zet poorten om demonen bij je binnen te laten komen.

Neem bijvoorbeeld carnaval die als feest is bedoeld om nog even flink te eten en drinken voor je 40 dagen gaat vasten tot aan Pasen. Althans dat was de intentie er achter. Nu is de vraag waar 40 dagen vasten tot aan Pasen vandaan komt? Is dat, omdat Jezus 40 dagen in de woestijn was of om de 40 jaren van Israël in de woestijn terug te brengen naar symbolisch 40 dagen voor ze het beloofde land binnen konden of welk argument er ook voor bedacht is. Het is een door de mens ingebracht feest met symboliek om zogenaamd goed te doen en recht te leven. Om bezinning te doen en tot inkeer te komen. Inmiddels is het vasten niet meer aan de orde en is carnaval een feest van flink door drinken met de geest van alcohol en vreemd gaan met de geest van lust en overspel. Daarnaast neem je nog een andere identiteit aan waardoor je een andere geest legale grond geeft om tot je te komen. Want de onreine en boze geesten hebben geen lichaam en daardoor ook geen identiteit.

In het ot in staat hoe dat werkt; 2 Kronieken 18:18-22 ‘Verder zei Micha : Daarom, hoor het woord van de HEERE : Ik zag de op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde. En de zei: Wie zal Achab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd ? Daarna zei Hij: De een zegt dit, en de ander zegt dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de staan. Hij zei: Ík zal hem misleiden. En de zei tegen hem: Waarmee? Hij zei: Ik zal eropuit gaan en tot een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En Hij zei: U mag misleiden, en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Welnu, zie, de heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven, en de heeft onheil over u uitgesproken.’

Deze rond dolende geesten nemen de identiteit van datgene waar de poort mee wordt opgezet en gaan zich dan als zodanig erkennen en er naar handelen.

Dat geldt ook voor halloween waar het thema de dood en verkleden is het liefst in een monster, geest o.i.d. om snoepjes te verkrijgen. Dit heidense feest is bedacht om de boze geesten te verjagen voor het nieuwe oogstjaar door het geoogste wat nog over is te offeren. Kortom de duivel weet precies wat het doet en hoe. Ook hier met dit feest drank, overspel, horror en identiteit roof, maar het gaat verder niet alleen om deze avond en nacht, maar de gehele maand oktober staat in het kader van de rituelen en andere macabere bezigheden van de duisternis. Vaak ligt hier de climax van een plan wat ze tot uitvoer willen brengen. Om vervolgens het als opmaat te gebruiken voor het nieuwe aankomende jaar. Waar dan november en december voor worden gebruikt.

Dan heb je nog de dag van de doden. In Spaanstalige landen erg populair. Het feest zegt alles al. Je gaat de doden herdenken en wat zegt de Bijbel? Juist, laat de doden de doden begraven. Je hebt niets te zoeken bij de doden. Indien niet nodig blijf weg bij een begraafplaats. Het is begraven en laten voor wat het is. Door terug te komen geef je de geest van dood en rouw de mogelijk bij je te komen en over te nemen. Wees ook bedachtzaam bij ons Nationale dodenherdenkingsmoment op 4 mei. De intentie om een ernstige periode te herdenken is in essentie goed, maar door het jaarlijks te laten terugkomen wordt er een podium gegeven aan de geest van dood om zijn macabere werk te doen, want waar komt men samen? Juist op een plek waar een beeltenis staat en waar een ritueel is uitgevoerd, bewust of onbewust, om de dood te eren. Wij dienen geen dode god zoals de baäl, maar een levende God die wil dat we leven tot in eeuwigheid.

De islamieten hebben de ramadan. Een goed bedoelde periode van 40 dagen vasten om tot inkeer en jezelf te komen door veel dingen niet te doen en van zonsondergang tot zonsopkomst mag je bepaalde dingen weer wel. Oftewel regels en het opleggen van wat niet en wel mag. Dit komt dan niet vanuit God of je zelf om God te dienen en te zoeken. Sterker je kan het eventueel afkopen deze periode of verleggen door bepaalde omstandigheden. Kortom ingewikkeld en met welk doel dient het om God te zoeken in je persoonlijke relatie. Je zit vast aan rituelen en vaste gebeden. God wil een persoonlijke relatie met je en dat doe jij zoals jij met God kan omgaan. Daar zijn geen directe regels voor. Je hebt geboden en verboden waar God je vraagt aan te houden. Dat is al lastig genoeg vanwege ons zondige karakter.

Met respect ook de Joodse feestdagen zijn voor de Christen niet van toepassing meer. De feestdagen zijn veelal gekoppeld aan de tabernakel en later de tempel en veel al om verzoening met God te vinden. Die verzoening is gekomen door Jezus Christus. Daarom dat wij geen offers meer hoeven te doen. Wel offeren wij nog onze lof en eer aan Hem in de Hemel. We hoeven dan ook geen bloed meer te laten vloeien of te besprenkelen. Jezus Zijn bloed heeft daar voor gevloeid en met de wijn mogen wij dan het verbond voortzetten als Zijn bloed wat ons schoon en rein wast.

Veel feestdagen die niets met het de Bijbel te maken hebben zijn of leeg van karakter, want je moet je leeg maken. Terwijl juist Jezus vraagt om je te vullen met de Heilige Geest. Zoals we dat gedenken met Pinksteren, dat de Heilige Geest is uitgestort op de aarde. Of dat de duivel er zo een twist aan heeft gegeven dat hij vereert wordt of dat de geesten de ruimte krijgen om een identiteit aan te nemen om legale grond te krijgen om op en binnen je te komen.

Bedenk dus goed voor je aan een feestdag mee doet wat is het karakter van deze dag, waarom wordt het gevierd en is dit wat Jezus zou willen? Dan kom je al snel tot de conclusie dat leven met Jezus elke dag een feest is. Ook al lijkt het er niet elke dag op. Dat leven met Jezus een carnaval is waar jij alleen zijn identiteit in jou mag overnemen. Je verkleed je niet als Jezus, maar Hij leeft door jou heen en men ziet Jezus door jou en dan elke dag. Niet alleen op zon- en feestdagen breng je God jouw offer, maar dat mag je iedere dag doen door je lof en eer aan Hem te offeren en om een gewillig offer voor Hem te zijn. Dronken van de alcohol hoef je niet meer te worden, want dat kan met de Heilige Geest en die roes kan dagen aan houden. Als de Heilige Geest op je komt dan maakt het vrij. Je kan weer lachen en zelfs in een lachbui raken door zijn aanraking en daar heb je geen middelen of verkleding voor nodig. De extase die de wereld zoekt met feesten en de daarbij gebruikte middelen, wel of niet vereist als voorwaarde voor het feest, is zonder dit te bereiken met de Heilige Geest en nogmaals dat kan dagen doorwerken en het brengt je hierdoor alleen maar dichter in de relatie met God.

Eigenlijk is het in die zin niet belangrijk om een feestdag te hebben, want Jezus leeft in ons en dat is al een feest op zich. De feestdagen die wij dan ter eren en herdenkingen van Jezus vieren is het niet direct belangrijk of het exact die dag dan wel periode is geweest. Er is gekozen en laten we het er dan bij houden. Laten we het niet ingewikkeld maken.


Waarschuwing?

Echter, nu leven wij in de eindtijd of te wel de tijd voordat Jezus spoedig komt om ons te halen. Als je enige kennis van de eindtijd hebt dan weet jij ook dat de boze een eindtijd agenda heeft en 1 van de punten is om een wereldreligie te maken. Dat betekent 1 geloof en 1 soort feestdagen en alles wat er bij bedacht wordt. Wat zie je nu in de samenleving gebeuren dat er nu al gesproken wordt om de huidige christelijke feestdag(en) in te ruilen voor een andere feestdag van een andere religie als nieuwe vrije dag. Denk bijvoorbeeld aan het suikerfeest. Helaas weten nog maar weinig mensen wat de christelijke feestdagen inhouden en waar deze voor staan. Laat staan dat ze dan weten met welk gevaar ze dan een juiste feestdag inruilen voor een heidense. Verlies je eigen identiteit in Christus niet en gedenk Zijn dagen die er toe doen. Kerst bijvoorbeeld staat vast op 1 dag en die zal niet snel worden ingeruild. Destijds had ook coca cola een belang in kerst om de kerstman te introduceren om zo meer reclame te maken. Want wist je dan de kerstman eerst groene kleding had, maar omdat coca cola rood heeft in de het logo is de kerstman rode kleding gaan dragen. De vroege vorm van merchandising.

Want weet jij wanneer je elk jaar Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren viert? Dat heeft met de maanstand te maken na een bepaald periode. Als dus bijvoorbeeld Pasen zal worden in geruild voor een suikerfeest, dan zal op termijn Pasen worden vergeten en zo ook Goede Vrijdag, Hemelvaart en Pinksteren, want die zijn gekoppeld aan het moment wanneer Goede Vrijdag is. Na Goede Vrijdag volgt op de 3e dag Pasen, na 40 dagen Hemelvaart en na 10 dagen Pinksteren. 
Blijf alert en ga niet met alle veranderingen mee, maar blijf op God gericht met de Heilige Geest al jouw gids.

Tot Slot

Naast dat je alert dient te blijven om de veranderingen te zien die leiden naar het punt dat Jezus komt is het ook belangrijk dat jij de inzichten en wijsheid vertrouwt die jij van God hebt gekregen.

In deze blog is niet ingegaan op de specifieke kenmerken en eigenschappen van de genoemde feestdagen. Dit is gedaan om niet al te diep er op in te gaan en ook om een ieder in de waarde te houden. Waar het hierom gaat is de stille doortrapte agenda van de duivel die zich verweven heeft in de religies met de geest van religie en met benoemde feestdagen het podium haalt om identiteiten te roven en om poorten open te zetten en legale gronden te verkrijgen om het plan jouw ziel te roven te stelen. Want dat is het uiteindelijke doel van de satan jouw ziel voor zijn rijk waar hij uiteindelijk niets mee kan.

Laat de Geest jou leiden mocht je toch op een feestdag terecht komen die je niet kent of waar je onbedoeld voor bent uitgenodigd of wat de reden dan ook kan zijn. Vertrouw op God en wees waakzaam.

Hou je wapenuitrusting aangetrokken en vertrouw op de Heer en de engelen.

Amen.


Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights