Bevrijding(?)

‘ Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en…

Ik ben Christen en nu?

Christen zijn Wat betekent het om Christen te zijn? Wat is Christen zijn nu eigenlijk? Op deze vragen zal worden getracht hier antwoord op te geven. Wat zien we nu in de wereld onder Christenen gebeuren?  De afgelopen decennia komen er steeds meer Christenen bij. Vooral de afgelopen jaren zijn er weer meer Christenen bijgekomen waaronder in Nederland. ‘Gelukkig’…

Geverifieerd door MonsterInsights