(Bij)Geloof

(Bij)geloof


Waarom deze titel?


Enige tijd geleden werd er een uitspraak gedaan, dat als je de deksel van de toiletbril niet naar beneden doet als je klaar bent op het toilet, dan zal je niet rijk worden. De reden is dat je geld dan zo gezegd door het toilet weggaat.
Denk er van wat je wilt denken.

Allereerst wat zegt de Bijbel over geloof Hebreeën 11:1 SV Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
EBV24 Het geloof nu is de overtuiging van die dingen waarop men hoopt, alsof die al werkzaam zijn, en de onthulling van die onzichtbare dingen.

Geloof is dus iets wat je niet ziet, maar er steevast van overtuigd bent dat het wel zo is.

Wat is nu bijgeloof? Vrij vertaalt is het volksgeloof. Voor ons in Nederland heeft het oa. oorsprong uit het Christendom en de Romeinse overheersing.

Als je zal gaan zoeken op bijgeloof en wat er mee samenhangt dan zal je vooral lezen dat het gaat om het voorkomen van onheil of verkrijgen van geluk. Enkele voorbeelden zijn de zwarte kat, het getal 13, zout over de schouder, scherven, etc. Of neem een gebruikte schoen op tafel of het openen van een paraplu in huis.
Zoals je kan lezen zit er een karakter in die aanzet om deuren open te zetten die je eigenlijk niet wilt open. Voorwaarde is dat je er waarde aan gaat geven en het gaat geloven, want je kan ook in iets anders dan God, Jezus en de Heilige Geest geloven. Denk aan de andere geloofsstromingen als islam, boedisme, etc. Er zijn zelfs personen die in hun zelf geloven of in een kracht anders dan die van Yahweh. Zo heb je het fenomeen de secret of de kracht van het water. Kortom er is genoeg bedacht door de wereld om in te geloven. Echter wat hebben deze zaken anders dan het geloof in de enige ware God gemeen? Dat er altijd een hoop of twijfel bij is. Vaak zegt men dan ook ik hoop het of misschien is het wel of niet voor mij. In veel geloven anders dan de leer van Christus is dat men zoekt naar leegte, terwijl de Bijbel zegt vul jezelf met de Heilige Geest, voor wijsheid, met de glorie van God, Zijn vrede. In de islam zeggen ze dat God het bepaald als Hij dat zo wilt, maar de Bijbel zegt dat God Zijn wil heeft om goed te doen voor jou, maar dat jij bepaald of je dat wilt of niet. Daarom dat God ons een vrije wil heeft geven om te kiezen.

Doordat ook engelen een eigen wil en persoonlijkheid hebben, zo ook dus de gevallen engelen, kunnen ook zij kiezen of ze voor God zijn en zijn wil willen doen of niet. De bekendste engel die niet voor de wil van God heeft gekozen is lucifer met zijn titel satan. Deze engel heeft verkeerd gekozen in zijn hoogmoed en mede daardoor naar de aarde geworpen en gestript van al zijn heiligheid en licht.

Met de kennis van de hemel en de werken van God is de duivel zijn eigen religie en geloof begonnen om God zijn ongelijk te laten zien. Wij weten eigenlijk nu al hoe het afloopt. Als je Genesis zal gaan lezen dat lees dat de mens meerdere malen hoogmoedig wordt en zelfs onder de aansturing van de duivel een toren bouwt om naar God toe te gaan in de Hemel. Dat maakte God zo boos dat Hij niet alleen de verschillende talen aan de mens gaf, maar hen ook de (af)goden waar zo voor konden gaan kiezen met wat we nu terugvinden in de verschillende geloven met de dode goden. 
Kan je het verband vinden hoe de duivel door (on/bij)geloof en andere vormen van geloof jou relatie met God ondermijnt? Het begon al met de verleiding van de mens in de hof van Eden. Door de zonde in de mens te laten komen wist de duivel dat de mens van God afgesneden ging worden. Dat was zijn eerste zet in de direct ondermijnt van de relatie van de mens met God. De geest waarin wij als Zijn evenbeeld in zijn geschapen is daarmee afgesneden. De mens kreeg hierdoor dat zijn in evenbeeld geschapen geest van de wereld was geworden. Dat is mede waarom de mens van de wereld niet kan zien en denken hoe een relatie met God is. Om een directe en intieme relatie met God te hebben is daar namelijk een nieuwe geest voor nodig die verbonden is met Zijn Geest en dat doe je door in het watergraf te stappen en je daar te laten begraven om daarna met de bekleding van Christus op te staan.
Terug naar het bijgeloof. Je hoort en ziet mensen daarin handelen en dan denken ze dat ze daar goed aan doen. Hoe vaak hoor je niet dat men het afklopt en dan moet het eigenlijk op echt hout, want anders… Goed je leest het al voorwaarden en waarden die jij er aan hecht maken dat je het gelooft en dan denkt dat het wel of niet zal gaan gebeuren of nooit zal overkomen. Maar is dat nu echt geloven? Zelfs als niet gelovig misschien zal zelfs een atheïst dit nog doen.
Nee, als je de Bijbel gaat lezen onder de leiding van de Heilige Geest dan zal je pas echt zien en ervaren wat geloven is. Niet voor niets heeft de Hebreeënschrijver hoofdstuk 11 geschreven over het geloof. Zegt Jezus dat je geloof dient op te bouwen en dat als je geloof al zo groot is als een mosterdzaadje het geloof tot al veel instaat is.
Mensen die niet geloven, maar wel in het bijgeloof zelfs zij bouwen daar, weliswaar een verkeerd, geloof mee op. Zij denken echt dat het werkt en ook helpt in hun leven. Nogmaals daar maakt de duivel dus dankbaar gebruik van om zijn plan uitvoeren.

Laat met de blog, voor zover het nog niet zo was, je ogen en vooral je geestelijke oog geopend worden om het plan van de duivel te doorzien. Stop met afkloppen, zout/suiker te strooien, schreven te maken en vul maar aan. Al zou het helpen dan is het tijdelijk en juist de poort die de duivel nodig heeft om bij jou legaal binnen te komen om je te roven voor zijn plan.
Lees je de Bijbel en laat jij je hierin onderwijzen en blijf je onder het woord, dan zal het tegendeel aan jou geopenbaard worden. Er is maar 1 Redder en Verlosser en dat is Jezus. Er is maar 1 levende God Yahweh en er is maar 1 waar Woord en Geloof wat van Yahweh afkomstig is. God heeft niet voor niets zoveel namen om aan te tonen dat je niets anders nodig hebt dan Hem alleen.
Deze blog kan zoals elke blog vragen oproepen, schroom niet om deze te stellen. Dat mag direct, maar dat kan natuurlijk ook bij diegene die jou discipelt of je herder.
Ben je nog niet bekeerd en zeg je na het lezen van deze blog ja tegen Jezus belijd dan je zonden aan Hem. Laat iemand voor je helpen met bidden om je te bekeren.
Ben je wel bekeerd, maar nog niet gedoopt, laat je dan desnoods nog vandaag dopen. Stel het niet uit.
Ben je nog niet vervuld met de Heilige Geest laat dan voor je bidden om de Heilige Geest te ontvangen.


Wacht niet langer om te besluiten Jezus met geheel je hart te volgen, doe het nu en geef je geheel aan Hem en jij de klei zijn in Zijn handen om jou te vormen naar Zijn beeld en gedachten.

Gods zegen en tot de volgende blog.

Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights