Gods Woord

  Gods Woord   Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.   Efeze 6:17b “en het zwaard van de…

Geverifieerd door MonsterInsights