2023

Ben jij er klaar voor?

 

Waar kijk jij naar in 2023?
Waar wijk jij af?

Want….,

Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.” Lucas 9:62

Kijk niet terug op wat was, maar kijk vooruit naar wat komen gaat.
2023 staat voor de deur en het klopt (Openbaringen 3:20). Hoe doe jij open voor 2023?
Hoe is de Heilige Geest bij jou gemanifesteerd?
Ben jij, klaar voor wat komen gaat in 2023?
Wees voorbereid om te ontvangen wat God voor jou heeft klaar gemaakt en uitgestippeld in 2023.
De weg voor 2023 heeft Híj al gemaakt. Hoe ga jij daar over wandelen?
Of wijk je af?

Zoek geen wegen om af te snijden en vermijd de onnodige omwegen.

Je kan namelijk maar 1 goed voornemen hebben en dat is JEZUS volgen.

Volg jij JEZUS al? Of sta je nu op het punt om hem te volgen? Wat je hart ook zegt op dit moment,…

Mattheüs 6:33

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Laat God met jou zijn en jij met Hem en niets of iemand kan je tegenhouden om te doen wat God met jou doet voor Zijn Koninkrijk.

Mattheüs 12:30
Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.

Lukas 11:23
Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.

Wees verheugd en gefocust op onze Here Jezus Christus. Hij geeft ons het Evangelie om niet om onze honger en dorst te lessen. 

Mattheüs 4:4
Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Lukas 4:4
Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.

Openbaring 21:6
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Ik wens een ieder Gods rijke en overvloedige zegen voor het nieuwe jaar/seizoen 2023.

 

HALLELUJAH AMEN

Shalom en tot in 2023

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights