Welkom

Wat zegt God?!

Is een nieuw opgezette website.

De website is opgezet voor iedereen die meer over Het Woord van God te weten wilt komen.

Vanuit de passie voor Gods Woord, onder de leiding en in opdracht van de Heilige Geest is deze site gestart wategtgod.nl.

Niet als tegengewicht tegen alle al bestaande sites, maar uit gehoorzaamheid naar God.

Als God je een opdracht geeft dan kan je dat wat God zegt negeren of oppakken.

Het eerst is jaren lang genoeg gebeurd met als gevolg een matige groei tot stilstand in het geloofsleven, maar ook in alles wat je doet en aanpakt in je leven. Echter vanaf het moment dat je met hart en ziel uitgesproken en beleid is om volledig voor God te gaan met dan ook je volledig er voor open te stellen en je leven er op af te stemmen, dan zal je snellere groei meemaken en dan zal alles wat je aanpakt en doet ook succesvol zijn, mits het ter ere en volle glorie van de Heer is, zodat God je hierdoor weer rijke kan zegenen en voorzien. In Gods Woord staat ook dat zelfs de raven altijd te eten hebben en het ons aan niets zal ontbreken (Lukas 12:22-29)

Dat laatste is essentieel, want het gaat, zoals Het Woord ook zegt, niet om ons, maar om God alleen. Als je dat begrijpt en kan bevatten dan begrijp je ook het vers: verkoop alles en volg Mij (Markus 10:21). Dat zijn in strekkende woorden van onze Heiland geweest toen de rijke jonge man vroeg hoe Hem te volgen.

Door het geloof te aanvaarden, Jezus in je hart toe te laten en te bekeren tot God kost je niets. Het Evangelie kost je niets en zal ook niets kosten om het te ontvangen. Echter als je daadwerkelijk tot geloof komt, je bekeerd en je volledige overgeeft aan God dan kost het je alles, want niets is van jou. Alles is van God en alleen wij hebben het rentmeesterschap waarover wij het bezit hebben gekregen oftewel wij mogen beschikken over wat God ons geeft en in ruil daarvoor vraag Hij maar een 10e om dit terug te geven aan Hem.

Oké, hiermee wil ik al een klein stuk oplichten over hoe Het Woord van God op de website beschreven wordt. Diepgang in Het Woord zoeken, verbanden leggen waarin God deze verbanden openbaart en geheimenissen die God niet meer verborgen wilt houden voor ons.

De site bouwt hen op die door Het Woord worden aangesproken, vermaand hen die door Het Woord worden berispt, tuchtigt hen die door Het Woord worden terechtgewezen en sticht hen die door Het Woord worden vernieuwd.

Gods Woord heeft alles en geeft je vrijheid en kracht.

Naast de website wordt een blog bijgehouden via Blogger en berichten op de site, worden preken gedeeld en komen er Bijbelstudies van verschillende onderwerpen.

Omdat de site door 1 persoon wordt gevuld en bijgehouden is nog niet alles volledig ingevuld en volgen er binnenkort Bijbelstudies die geüpload kunnen worden of waar je zelf bij aanwezig kan zijn op locatie.

In einde november 2022 is de site aangemaakt en in  januari 2023 gelanceerd.

Wil je reageren op wat wordt gepost via de blog of berichten of preek dan kan dat via het contact formulier. Hou het respectvol en handel uit liefde.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights