Welkom bij Wat zegt God?

Helping You Grow Your Faith

Wat zegt God? Ken jij Hem? Ken je God's Woord?
Nieuw Hier?YouTube

Blog

Volg hier de blog van Wat zegt God?

Bijbelstudie

Welke studie van het woord kies jij?

Laatste nieuws

Wat is het laatste nieuws over het Woord?

Missie & Visie

Wat zegt God?

Is naast het brengen en uitleggen van God’s Woord als eerste bedoeld om discipelen te maken en om te leren wat Jezus ons geleerd heeft en in voor is gegaan. Mattheüs 28:19 en Lukas 9:1-2

Nieuw bericht

Preken

Volg de preken over Gods woord

Bekering . Verlossing . Herstel .

Door je te bekeren volgt je verlossing in en door Jezus Christus met als gevolg herstel van je geest, gevolgd door je ziel en lichaam.

Bekeren?Dopen?

Vervolg stappen

wat te doen?

Stap1

Dopen

Connectie maken

Bekeren

Bijbelstudie

Evangeliseren

Stap2

Bidden

Redding brengen

Diensten

Kom onder Gods woord

Kom onder God’s Woord en ga naar een gemeente

Kan geen gemeente vinden?

Stuur een bericht

Blog

De laatste Blog & Updates

Wat zegt God?

Gods Woord   Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart....

God is liefde(?)

Je kent dit vanuit menig woord wat gesproken is. Het wordt veel van de kansel af gezegd. Er wordt zelfs door niet of anders gelovigen gezegd dat God liefde is. Toch? Als ze het niet zeker meer weten. Ja, God is liefde. Nu komt de vraag weet jij eigenlijk wel hoe de...

Jaloerse God en God vrezen

Oké, wat wil er met de titel gezegd worden? In de Bijbel staat dat de levende God een jaloerse God is en dat wij God dienen te vrezen. Hoe kan je een jaloerse God vrezen als jaloezie staat voor afgunstig of zoals het in onze Bijbelvertalingen kan staan, dat voor...

Feestdagen

Feestdagen

Feesten(?) Enige tijd geleden kwam de topic feestdagen omhoog om hier over te schrijven. Wat valt er te zeggen over feestdagen? In de Nederlandse cultuur en vanuit de geschiedenis is er door diverse organisatie’s, overheid, instantie en de kerk gekozen om...

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights