Zie de visie (see the vision)

See the vision

Kan jij de visie zien?

Spreuken 29:18

Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet.

Msg: If people can’t see what God is doing, they stumble all over themselves; But when they attend to what he reveals, they are most blessed.

 SV: Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij die de wet bewaart.

 

Als je meerder vertalingen leest zie je met name in het 1egedeelte verschillende vertalingen over hetzelfde stuk tekst wat God tegen ons zegt. Er is dus een verband te leggen tussen visie, visioen en profetie.

 

Als het gaat om visie en als je jouw visie ook ziet dan kan je het op verschillende manieren uitleggen en interpreteren.

Wat bedoel ik daar mee?

De visie komt van God door Zijn Geest in jouw geest in je gedachten/hart/ziel.

Een visie komt dan tot uiting in een gedachte, beeld, of zoals de verschillende vertalingen laten zien een visioen of profetie. Als je jouw visie hebt ontvangen en je herkent dit als een visie, dan ga je jouw visie uitschrijven. Daar gaat vaak tijd, nadenken, gebed en overdenking overheen voordat je een visie hebt uitgeschreven op papier.

 

Maar eigenlijk is visie een zaadje wat in je geplant is wat tot bloei gaat komen. Het zaadje is al in je gelegd toen God je maakte.

 

God zegt in zijn woord dat Hij je gemaakt heeft naar Zijn evenbeeld voor dat Hij jou in de moederschoot plaatst.

Zijn evenbeeld betekent evenbeeld van de Geest, want in de geest lijken wij op elkaar en is er geen onderscheid te zien. Het is het vlees wat ons onderscheid.

 

In Genesis 1:27

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’

Daar zegt God al dat we met Hem verbonden zijn.

Maar eigenlijk begint de visie al in vers 1, want het gaat over de visie zien.

In vers 1 had God al een visie over hoe de hemel en de aarde er uit zou gaan zien. Dus wist Hij ook al hoe de mens er uit zal gaan zien (vers 27). Visie is dus eigenlijk vooruitzien door Gods leiding.

Door de connectie met God in de geest en dat God weet hoe Hij jou gemaakt heeft weet God dus welke visie bij jou hoort als je op de aarde bent. Het zaadje wat in je is geplant vindt daar al zijn oorsprong. Alleen als we op de aarde zijn en we worden grootgebracht is het afhankelijk hoe je wordt opgevoed en of daar ruimte kan komen om God Zijn werk in jou te laten doen.

 

Dus nu komt het; weet jij wat jouw visie is hier op aarde? 

Weet jij wat jou te doen staat?

Wat jouw taak en bediening is in Gods Koninkrijk?

Of ben je nog niet zover om te geloven dat God dit gedaan kan hebben?

Twijfel je of dit het werk van God is en Zijn plan?

 

In essentie heeft God al een zaadje in je geplant wat nu in jouw visie tot uiting gaat komen op het moment dat het zaad kan ontkiemen en groeien. Dat gebeurt als er levend water opkomt, het in goede aarde ligt en dat Gods licht er over kan schijnen.

In Mattheüs 13 geeft de Heere Jezus 2 voorbeelden van zaaien. De eerste gaat over evangelisatie en de 2e over hoe de mensen in hun leven wel of niet Jezus aannemen. Simpel uitgelegd. In het 2e vergelijk kan je dit koppelen met de wijze waarop je visie van God tot uiting komt. (Heb je Mattheüs 13 al een gelezen en bestudeerd?)

Om zaad te laten groeien heeft het water en voeding nodig. Het brood des levens (de goede aarde) en levend water is er voor ons, om niet, in overvloed beschikbaar op elk moment van de dag 24/7, 365/366 dagen per jaar tot het moment dat de Heer zijn bruid thuishaalt. Daarnaast schijnt het Licht van God op jouw leven om zo gevoed te blijven en vrucht te dragen.

Achter nadat de Heer Zijn bruid heeft thuisgehaald zal er nog steeds voeding en water zijn, want God laat zijn kinderen niet in de steek, alleen dan zal het wel een stuk lastiger zijn om gevoed te worden en zal er minder licht op aarde (site step). Misschien een uitdaging om daar eens over na te denken? Zeker als je op de laatste 2 vragen ja of misschien hebt geantwoord.

 

Visie heb je dus van God gekregen, omdat Hij van jou houdt en liefheeft.

Net als al het andere wat je bezit dien je ook hier een rentmeester in te zijn, want ook over jouw visie heb je verantwoordelijkheid af te dragen. Je beheert je visie om het te laten bloeien/vermenigvuldigen, om vrucht te dragen. Net als je talenten.

Johannes 15:7 ‘Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’

 

Wat bedoeld God hiermee. Als je jouw visie gaat uitwerken en er daden aan toevoegt dan gaat jouw visie leven en iets wat leeft gaat zich vermenigvuldigen zoals bij een wijnrank. Wat klein begint zal altijd groter worden indien het op de juiste manier gevoed wordt en water krijgt. Net als het mosterdzaadje.

Nu hebben wij als onderdeel van de gemeente de opdracht een persoonlijke visie uit te werken en een visie voor de gemeente. Als het goed is zullen de persoonlijke visies aansluiten bij de gemeente visie, want we zijn 1 van geest en dat houdt in dat je persoonlijke visie hier een onderdeel van is. God geeft namelijk dat deel waarvan Hij zeker weet dat jij het kan volbrengen en voor Hem kan uitvoeren.

Romeinen 12: 4 ‘Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.’

Als je beseft dat je geest 1 is in de Geest met Christus en je geest geconnect blijft met God, dan ben je tot veel, dan wel alles in staat. Niets is dan onmogelijk, want in God is alles mogelijk. Heeft Hij dit alles niet geschapen?

 

Als je kijkt naar het o.t. dan zie niet alleen in Genesis dat daar al visie is. Als je verder leest dan zie visie bij verschillende vrouwen en mannen Gods. Bijvoorbeeld Mordechai in Esther 2:10 ‘Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen.’

Hier had Mordechai al een visie voor Esther en het Joodse volk voor wat haar rol zou gaan worden aan het hof van koning Ahasveros.

Of zoals Nehemia in Nehemia 1. Daar gaat Nehemia bidden, nadat hij gehoord had wat er met Jeruzalem gebeurd was en in Nehemia 2 ziet de koning dat Nehemia zijn schenker verdrietig is en dan volgt vers: 4 ‘De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel 5 en zei tegen de koning: Als het de koning goeddunkt, en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen.’

Zo zijn er nog meer voorbeelden van visie die men krijgt.

 

Nu terug naar ons nu in het heden, heb jij al een visie?

Hoe heb je je visie gekregen?

Was het via een visioen, beeld of profetie en hoe is de visie voor jou bevestigd?

Welke doelen heb je gesteld om de visie handen en voeten te geven?

Als je afgestemd bent in de geest op God, dan zie en ervaar je dat God je ook helpt met het tot stand brengen en uitvoeren van je visie.

 

Zo hebben gemeenten het gemeente vasten, de teachings over visie, preken, Bijbelstudies en bidstonden waar het thema visie in terugkomt. Maar ook bij jou persoonlijk zal je jouw eigen ervaringen hebben waar God tot je spreekt over je visie.

Wat heb je met de onderdelen die je vorig jaar al gekregen hebt voor je visie gedaan? Heb je de onderdelen samengevoegd voor jouw visie. Denk aan de gebeden en profetieën die over je zijn uitgesproken of de beelden, visioenen en dromen? Wat heb je daar mee gedaan?

 

Visie staat dus niet op zichzelf, maar is onderdeel van het grotere geheel. Het grotere plan van God en met het doel de zielen terug te winnen voor het koninkrijk van God en hiervoor dienen wij weer discipelen te maken en deze op te leiden om weer meer zielen aan het Rijk toe te voegen. Echter wandelen wij niet allemaal in dezelfde pas, want Gods gedachten zijn voor ons niet te doorgronden en dat blijkt dan weer uit hoe God de verschillende visies bij elkaar laat komen en daar weer een gemeenschappelijke visie van te maken.

 

Zo schijnt God wederom licht op Zijn Woord met inzicht hoe wij met Hem kunnen wandelen.

 

Zie jij de visie?

 

Of twijfel je nog steeds dat God dit allemaal voorzien kon hebben en bedacht?

Misschien zit je met deze vraag of andere over God en Jezus en of je wel kan geloven dat dit allemaal kan? Zoek iemand op om er over te praten of stuur een bericht.

Jezus wacht op jou dat jij open doet en niet straks met lege handen staat als Hij jou als Zijn bruid komt halen.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights